Bemærk: Climateminds.dk lukker ved udgangen af december 2016, da finansieringen udløber. Udvalgte artikler vil du herefter kunne se på www.experimentarium/klima
Ressourcerum
Forsøg og Cases

Martin Stendel

Stilling:
Senior scientist, Danmarks Klimacenter (DKC) ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Arbejdsområde (generelt):
Klimamodellering

Arbejdsområde specielt inden for Energi og Klima:
Modellering af det fremtidige globale og regionale klima (specielt Arktis). Fokus på Grønlands indlandsis og dens effekt på klimaet og på modellering af permafrostens skæbne under den globale opvarmning.


Vigtigste pointer og argumenter i klimadebatten:
Mennesker forandrer klimaet, og vore vigtigste værktøjer at kvantificere disse ændringer er klimamodeller. I DKC kører vi både globale og regionale modeller, som indeholder alle relevante fysikalske processer. Når man anvender scenarier af den sandsynlige fremtidige udvikling af udslip af kuldioxid og andre drivhusgasser, simulerer modellerne ændringerne i forhold til i dags klima.

Detaljerne afhænger af det underliggende scenario, mens forskelle mellem individuelle modeller er ikke særlige store, hvis man betragter en tidshorisont op til ca. 50 år. Længere i fremtiden bliver differencerne større. Det skyldes ikke-lineare effekter, bl.a. i Arktis, hvor hvid sne og is bliver erstattet med mørk grund som fremmer yderlige opvarmning.

Ifølge modellerne forventer vi en global opvarmning omkring 4 grader indtil 2100. Pga. de beskrevne tilbagekoblinger bliver temperaturøgning i Arktis meget større, lokalt op til 10 grader. Hvis Arktis opvarmer så meget, er permafrosten ikke længere stabil, men de store mængder organisk materiale, som i dag er frosset i jorden, kan tø og sætte fri kuldioxid og metan, som er endnu en kraftig drivhusgas. På denne måde kan temperaturen stige yderlige.

DKC sætter også fokus på den grønlandske indlandsis og arbejde er i gang med at koble isen ind i klimamodellen for at forstå bedre tilbage koblinger i klimasystemet.  Vi er også interesseret i at kunne forudsige hvordan isen vil reagere til varmere klima og hvor meget is kan forventes at smelte og bidrage til en højere havniveau.